Bevægelige søskendeskaber – børn og unges fortællinger (28:31 min.)

Som en del af mit ph.d. projekt var jeg med på projektet Bevægelige Søskendeskaber. Her skabte vi blandt andet filmen her. Sammen med Ida Wentzel Winther filmede og redigerede jeg denne film, mens selve det analytiske arbejde bag temaerne og udvælgelsen skete i hele forskningsgruppen som også inkluderede Charlotte Palludan og Eva Gulløv.

Filmen er en del af et antropologisk forskningsprojekt om søskendeskab i Danmark. Det samlede forskningsmateriale indeholder interview, observationer og filmet feltarbejde med 94 børn og unge fra forskellige slags familier.
I filmen medvirker 30 børn og unge fra 10 søskendekonstellationer. De kan bo sammen med deres søskende eller have søskende fordelt i flere hjem eller på efterskoler. Nogle har søskende som er flyttet hjemmefra.
De deltagende børn og unge fortæller om, hvordan søskenderelationer kan være krævende, træge og besværlige, men også skabe nærhed og give omsorg.
Filmen viser hvordan man kan være søskende på mange måder. Nogle har søskende, andre bliver sat sammen i søskendelignende forhold. Søskende bevæger sig mellem steder og i forhold til hinanden. Vi taler om bevægelige søskendeskaber.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: